Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2020

Rebecca Adler-Nissen og Henrik Saxgren


Det handler om misinformation og lodrette løgne, når professor i statskundskab Rebecca Adler-Nissen taler med journalist Mikkel Frey Damgaard om falske nyheder og spredningen af dem. Fotograf Henrik Saxgren fortsætter samtalen, når han interviewes om sin praksis, der placerer sig i krydsfeltet mellem dokumentation og kunst.
Med Videnskab|Lidenskab undersøger Ny Carlsbergfondet, hvad der sker, når en kunstner og en forsker sættes over for hinanden for at tale om samme emne ud fra deres respektive faglighed.