Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2022

Trolddomsafstraffelser, heksekunst og heksens mytologiske ophav er omdrejningspunktet for denne samtale mellem historiker og hekseekspert Louise Nyholm Kallestrup, kunstner Rasmus Myrup og journalist Nynne Bjerre Christensen. Hør blandt andet om de fem vilde år fra 1617 til 1622, hvor over halvdelen af alle hekse, der nogensinde er blevet brændt i Danmark, blev henrettet på bålet.

Og bliv klogere på heksens tætte forbindelse til naturen og på hvordan det kunstneriske arbejde med outsidere, hekse og afvigere kan tale ind i vores samtid og genfortolkes ud fra et nutidigt perspektiv. Videnskab|Lidenskab udforsker, hvad der sker, når en kunstner og en forsker sættes over for hinanden for at tale om samme emne ud fra deres respektive faglighed.