Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 18, 2020

Dan Zahavi og Jeannette Ehlers

På trods af den udbredte globalisering definerer vi os i høj grad stadig efter i et Vi og Dem. Det store globale 'vi' fortrænges flere og flere steder af mindre fællesskaber defineret ud fra nationale- og kulturelle tilhørsforhold eller identitet. Men hvad er det for mekanismer, der gør, at vi er så tilbøjelige til at skelne mellem ”vi” og ”de andre”?

Med Videnskab|Lidenskab undersøger Ny Carlsbergfondet, hvad der sker, når en kunstner og en forsker sættes over for hinanden for at tale om samme emne ud fra deres respektive faglighed.