Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2018

Jesper Ryberg og Michael Kvium

#4 STRAF - Jesper Ryberg og Michael Kvium: Hvorfor straffer vi -og hvordan? Og hvilken betydning har den nyeste forskning indenfor neurovidenskab for, hvordan vi straffer forbrydere?
 
Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes overfor hinanden og skal diskutere et emne...