Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2019

#5 ARV - Eske Willerslev og Julie Nord: Hvor meget betyder arv for, hvordan vi udvikler os som mennesker? Hvor meget af vores personlighed har rødder i vores DNA? Og hvad kan kunsten fortælle os om vores identitet, familiemønstre og karakter?Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes...


Dec 12, 2018

Jesper Ryberg og Michael Kvium

#4 STRAF - Jesper Ryberg og Michael Kvium: Hvorfor straffer vi -og hvordan? Og hvilken betydning har den nyeste forskning indenfor neurovidenskab for, hvordan vi straffer forbrydere?
 
Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes overfor hinanden og skal diskutere et emne...


Oct 1, 2018

Anja C. Andersen og Eric Andersen

#3 UNIVERSET: Anja C. Andersen forsker i stjernestøv og stjernedannelse, og er én af de fremmeste formidlere af universets kompleksitet. Billedkunstner Eric Andersens kunst rækker i flere tilfælde helt ud i rummet. Her diskuterer de krydsfeltet mellem kunst og videnskab sammen med...


Aug 21, 2018

Mette Birkedal Bruun og Erik Steffensen

#2 RO: Hvordan finder man den indre ro i en urolig verden? Og er det overhovedet muligt at opretholde en moderne hverdag uden at miste hverken fodfæste eller forbindelse?

Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes overfor hinanden og skal diskutere et emne ud...


Aug 21, 2018

Jens Haaning og Vincent F. Hendricks

Hvad sker der, når en kunstner og en videnskabsmand sættes overfor hinanden og skal diskutere et emne ud fra deres respektive faglighed? Kan lidenskaben og videnskaben befrugte hinanden?
Videnskab Lidenskab dokumenterer arrangementerne af samme navn, som foregår på...